Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

Το χρέος ήταν και είναι ταξικό...Το χρέος ήταν και είναι ταξικό. Δημιουργημένο από ένα Κράτος που φέρει όλα τα χαρακτηριστικά του καπιταλιστικού κράτους, όπως τα είχε ορίσει ο Γκράμσι:

"Κράτος είναι το σύνολο των πρακτικών και των θεωρητικών δραστηριοτήτων, που με αυτές η κυρίαρχη τάξη δικαιώνει και διατηρεί την κυριαρχία της και, ακόμα πιο πέρα, καταλήγει να πετύχει τη δραστήρια συγκατάθεση των κυβερνωμένων''.

Η κρίση είναι επίσης ταξικότατη και από αυτή δημιουργήθηκε η λεγόμενη "ανθρωπιστική κρίση" -μιάς και κάποιες λέξεις έχουν απαγορευθεί.

Κατά τα λοιπά η καταφυγή σε εθνικές παράτες και σε απόπειρες δημιουργίας εθνικού κλίματος αντί να οξύνουν την συνείδηση των δυνάμεων της εργασίας, οδηγούν στην άμβλυνση, τη σύγχυση και σε ψευδεπίγραφες "αφηγήσεις", που μεσοπρόθεσμα θα οδηγήσουν στην συναίνεση των υποτελών τάξεων...

Σπύρος Σούρλας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου